Parkanlegget på Straitunet følger opp konkurransens intensjoner, med skjermede hagerom for beboerne, og en åpen park som kan brukes av andre. Natursteinsmurer, store eksisterende trær og variert vegetasjon, gir parkanlegget innhold og variasjon gjennom året.

De demente har skjermede uterom med nærhet til sin boliggruppe. Uterommene er avgrenset med en myk linjeføring, i kombinasjon med vegetasjon. Stiene leder vandringen gjennom ulike opplevelser, og tilbake til hovedinngangen. Variert plantebruk gir variasjon i de to sansehagene. På sørsiden er et stort skjermet hagerom. Dette utgjør en felles hage for hele omsorgssenteret, med oppholdsplasser, grill, variert plantebruk og aktiviteter. I fellesskap med fysioterapeut kan det drives utendørs trening. Fra felleshagen går det sti gjennom parken rundt hele anlegget. Utearealet beholder sitt parkmessige preg, med mange store trær som miljøskapende element. Kunstverket ved hovedinngangen videreføres inn i allrommet og ut i hagen på sørsiden.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Kristiansand

Oppdragsgiver: Kristiansand Eiendom

Byggeår: 2007/2008

Prosjektperiode: 2004 - 2008

Areal/størrelse: 8000 m2 bygg. 8000 m2 parkanlegg, sansehager, tursti, veier, parkering

Kostnad inkl. MVA: 129 mill. kr. (bygg og uteanlegg)

Prosjektansvarlig: Byggesjef Ingvald Grønningsæther

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS, Region Kristiansand

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS, Region Kristiansand

Rådgivere/konsulenter: AL Høyer (PGL + RIB), Erichsen & Horgen (RIV), Malnes & Endresen (RIE)

Entreprenør: Vavik og Tønnesen AS

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: BFS Arkitekter

Finansieringskilde/sponsor: Kristiansand kommune

Multiconsult, Region Sør, Kristiansand

  • DSCF0045
  • DSCN2846
  • DSCN2848

Liknende prosjekter