Hegg skole er tegnet av L2 arkitekter og består av et nytt skolebygg med flerbrukshall med kultursal. Skolen er et viktig nærmiljøanlegg og brukes som samlingsted for barn og voksne også utenfor skoletiden, ved ulike idretts- og kulturarrangementer.

Prosjektet omfatter et større aktivitetsområde og inneholder to kunstgressbaner med løpebane og hoppegrop, sandvolleyballbane, ballbinge, hinderløype, sykkelbane, skiløype, aktivitetsløype med forskjellige aktivitetselementer og håndballbane som kan benyttes som skøytebane om vinteren. Sentralt i skolegården er det et større gresskledd amfi, som kan brukes i forbindelse med uteundervisning eller andre arrangementer som krever en større samlingsplass. I tillegg er det etablert et skateanlegg med ulike ramper og rails. Leke- og oppholdsarealer vender mot øst, syd og vest og gir gode solforhold.

På tre sentrale steder i skolegården er det plassert installasjoner av kunstnerne Thomas Nordström og Annika Oskarsson. Skulpturene har relasjoner til hverandre, og viser et tydelig slektskap. Kunstnerne har hentet inspirasjon fra mange forskjellige elementer som f.eks. flamingoer, moderne dans, og konkurranse om å dyrke de største grønsakene, - Lier er kjent for frukt- og grønnsaksdyrking. Det er lys i installasjonene, noe som gir en flott effekt om kvelden.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Lier, Buskerud

Oppdragsgiver: Lier kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2012-2015

Areal/størrelse: 37 daa

Kostnad inkl. MVA: 27,6 mill. kr

Prosjektansvarlig: Heidi Borgersen MNLA

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Peter Boström

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Borgersen, Hildegunn Eliassen, Else Karlstrøm, Gullik Gulliksen, alle MNLA, og Peter Boström

Entreprenør: NCC Construction v/OKK Entreprenør

Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Kunstner: Thomas Nordström og Annika Oskarsson

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Grindaker AS

  • DSC_0003
  • DSC_0027
  • DSC_0028
  • DSC_0049

Liknende prosjekter