Eikertun Helsehus i Hokksund inneholder både legevakt og nytt sykehjem i tilknytning til eksisterende sykehjem. Helsehuset samler viktige nærmiljøfunksjoner på et sted. Prosjektet omfatter adkomst og logistikk, oppgradering av utearealet for beboere og besøkende, midlertidig beboerhage over parkeringsdekke og en splitter ny sansehage for demente ved eksisterende sykehjem.

Eksisterende bygg henvender seg mot sansehagen som har blitt selve hjertet i uteanlegget. Her er terrenget løftet en etasje for å gi universell tilgjengelighet fra alle avdelingene som omkranser hagen. Sansehagen har et sluttet stisystem som slynger seg gjennom hagen og innom ulike plasser og sanseopplevelser. Variert vegetasjon vil gi en rik opplevelse av hagen – i stadig utvikling. En stor overdekket uteplass gir sittemuligheter for felles samling av beboerne og ulike arrangementer som bursdagsfeiringer med pårørende.

Et viktig element er den enkle og umiddelbare nærheten og tilgjengeligheten direkte fra stuene der beboerne oppholder seg. Det er kort vei mellom å se ut, få lyst til å gå ut, – og faktisk gjøre det. Støyskjermen som avgrenser hagen har et felt av glass som åpner for utsikt mot det kjente landbrukslandskapet og den store eika som er selve symbolet på Eikertun. Oppholdsplassene varierer når det gjelder størrelse, sol/skygge og skjerming. Hagen inneholder elementer for gjenkjenning som kan skape grunnlag for samtaler, – i form av materialbruk, vegetasjon eller bruk av fysiske objekter. Det er fint å snakke sammen mens man vanner blomster eller stabler ved.

Nybyggets plassering gir gode solforhold mot sydvest. Legevakten er lokalisert nærmest veien og har egen inngang. Langs fasaden mot syd er det etablert små uteplasser for beboerne med direkte utgang fra alle stuer til uteplass. Her er det også utsikt til det nye lekeområdet og aktivitetene her. Opphøyde bed gjør det lettere å oppleve vegetasjon og årstidsvariasjon innenfra. I nybyggets tredje etasje er det bygd en romslig sydvendt takterrasse med storslått utsikt over jordbrukslandskapet. Terrassen er lett tilgjengelig, slik at senger kan trilles rett ut fra øverste etasje. Her er det plantefelt med frodig vegetasjon, og stor pergola med og uten tak for å skape skygge og le.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Øvre Eiker, Buskerud

Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013-2016

Areal/størrelse: 10, 2 daa. Sansehagen: ca. 800 m2

Kostnad inkl. MVA: Totalentreprise med nybygg 119 mill. kr eks. mva

Prosjektansvarlig: Landskaperiet AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marianne Thomassen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kamil Jerzyk, Christina Krohn Skjæveland MNLA, Anna Goraj Skorb

Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Anleggsgartner: Eiker Grøntmiljø AS, Isachsen Anlegg AS

Arkitekt: Planforum Arkitekter AS

Annet: Foto: Adam Stirling

LANDSKAPERIET AS

  • Eikertun 2- Adam Stirling
  • Eikertun 3-Adam Stirling
  • Eikertun 4-Adam Stirling
  • Eikertun 5 -Adam Stirling

Liknende prosjekter