Omtalt av entusiaster som «verdens fineste brygge» - rehabiliteringen av Rådhusbrygge 2 på oppdrag fra Oslo havn har blitt svært godt mottatt av både folket og fagpressen.

Som et grunnleggende demokratisk uterom er bryggen åpen og tilgjengelig for alle, og formgivningen av detaljer og dekker tar historisk og stedsriktig materialbruk på alvor. Historisk brosteinslegging har blitt reetablert, robuste tredekker og møbler introdusert, og ytterst på brygga kan man våge seg utpå et stort nett åpent rett ned mot vannet – eller skimte sjølivet fra glassruter i dekket.

I sin kritikk av prosjektet skriver Even Smith Wergeland i Arkitektur N 3-2018 at «Blå urbanisme handlar ikkje berre om dei store grepa langs hamnefronten, det dreiar seg også om detaljar og variasjonar i utforminga. Det å kunne ta på ulike materialtypar er heilt essensielt for å oppleve menneskeleg livskvalitet (…). Rådhusbrygge 2 har mykje av dette (…) Dette er ikkje eit pynteprosjekt som skal nytast på avstand, det er til å ta og føle på. (…)»

Han fortsetter mer poetisk: «(…) Lukta av saltvatn og tre slår mot dei besøkande. Liggjande i nettet kan ei snuse inn tang og andre dunster fra fjorden. Ein kan også lytte til føter mot treverk, knirking i strukturane, skvulpande vatn og lett klukking av bølgjer mot søyler. Det er som om brygga dirigerer ein fredfull maritim musikk, berre forstyrra av eit og anna pipedrønn frå cruiseskipa lenger ute.»

Juryens ord i kåringen av Norges Beste Uterom 2019: «(Rådhusbrygge 2) har en lang historie og ligger i et av de mest sentrale og representative byommene i landet. En spesielt krevende oppgave er godt løst der både hverdagslig bruk, kulturhistorisk formidling, ivaretakelse av eksisterende strukturer og ikke minst et uttrykk som harmonerer med omgivelsene har kommet på plass. Prosjektet er stilrent og godt planlagt og juryen mener prosjektet er gjennomført med godt håndverk og god materialbruk i en stram plan.»

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Oslo Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo Havn KF

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014-2017

Areal/størrelse: 2400 m²

Kostnad inkl. MVA: 40 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Knut Hallgeir Wik MNLA, Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA, Even Reinsfelt Krogh MNLA

Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult (RIVa, RIE), Nyvoll Consult (RIB)

Entreprenør: ALTi Bygg og Anlegg

Priser i konkurranser: Norges Beste Uterom 2019

Annet: Foto: Tove Lauluten

bar bakke landskapsarkitekter as

  • TLauluten_rådhusbrygge 2 brostein
  • TLauluten_Rådhusbrygge nett
  • TLauluten_Rådhusbrygge nett2
  • TLauluten_Rådhusbrygge2 kveld
  • 17146_Detaljtegning møbleringselement - Glass og netting - som bygget-kopi
  • Illustrasjonsplan ArkitekturN m100 MED TEKST-kopi
  • Perspektiv Rådhusbrygge 2- HQ-kopi 2

Liknende prosjekter