Prosjektet er en del av Norwegian Propertys investering for å revitalisere hele Aker Brygge, både uteområdene, handelsområdene og kontorene. Stranden er første etappe i oppgraderingen av uteområdene, og ble sammen med Marinaen åpnet offisielt 03.05.14. De øvrige uteområdene skal oppgraderes fort­løpende og planlegges ferdigstilt i 2015.

Opprinnelig ble Aker Brygge, slik vi kjenner det i dag, til som følge av en arkitektkonkurranse i 1985 vunnet av Telje-Torp-Aasen Arkitekter. LINK Landskap, da under navnet 13.3 landskapsarkitekter, fikk oppdraget med å utforme landskapet mellom byggene. Nærmere 30 år etter har kontoret fått lov til å komme på gjenvisitt og bidra til å revitalisere bydelen.

Hovedutfordringen i prosjektet har vært å forenkle gateprofilet, rydde og ommøblere for å konsolidere promenadens forskjellige programmer i en bredere gangsone. Gangsonen er lagt parallelt med kaifronten istedenfor fasadene. Dette gir mer plass til opphold langs Stranden, samt bedre rom for midlertidige og spontane programmer. Resultatet er en mer dynamisk opplevelse av Stranden og mer rom for aktivitet. Ryddeprosessen har også gitt bedre mulighet for kontakt med fjordlandskapet.

I samarbeid med Vestre AS og møbel­designerne Lars Tornøe og Atle Tveit er det utviklet et steds­tilpasset møbleringsprogram for opphold. Konseptet er basert på mangfold og fleksibilitet i aktivitet og bruk. Møbleringen har ulik utforming og plassering for å skape mangfold i bruksmulighetene. Man kan i større grad enn tidligere slå seg ned og nyte fjordlandskapet, uten at det må gjøres fra restauranter og barer. Dette fremmer bylivet generelt, og vil bidra til at enda flere besøker bydelen. Prosjektet har valgt en signaturfarge som er inspirert av ‘Signaloransje’, en pekepinn mot Aker Brygges maritime historie som skipsverft. Fargen ble blant annet brukt på fortøyningspullerter langs havnefronten.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Norwegian Property ASA

Prosjektperiode: 2012–2015

Areal/størrelse: 15.800 m2

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK Landskap v/Ashley Conn MNLA, Eivind Saxhaug MNLA, Paul Patrick Donnelly, Jens Lampe Rongstad, Ole Rydningen og Ivar Nielsen

Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS

Kunstner: Jacqueline Donachie

Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Space Group Arkitekter AS, Niels Torp AS Arkitekter

Samarbeidspartnere: Vestre og ECT

Idé/initiativtaker: Norwegian Property ASA

LINK arkitektur AS Landskap

  • Aker brygge6
  • Aker brygge8
  • Aker brygge
  • Aker brygge2
  • Aker brygge5
  • Aker brygge3
  • Aker brygge9
  • Aker brygge7

Liknende prosjekter