Det eksisterende sykehjemmet på Mule er utvidet med nybygg med 48 beboerrom, base for hjemmetjenesten, produksjonskjøkken og et frodig, blomstrende uteanlegg for både ansatte og beboere. Sykehjemmet ligger vendt mot Eidangerfjorden.

Uteanlegget binder sammen eksisterende sykehjem, omsorgsboliger og nybygget. Det har store høydeforskjeller som forholder seg til tre etasjenivåer og utnyttes til å skape ulike rom og soner. Det er lagt stor vekt på rik og variert bruk av planter og sanseopplevelser, for å gi hyggelige uterom som kan inspirere til å se, eller gå ut. En sentral del av uteanlegget er sansehagen, som er en atriumshage. Her blomstrer bl.a. syrin-hortensia, solhatt og iris, i rause bed som omkranser en liten gangsløyfe og sitteplasser. Store urner med blåskjell og kongler innbyr til å sitte, ta og føle på ulike strukturer, som minner om beliggenheten ved sjøen og skogen. Rundt bygget er det laget vandrestier og sitteplasser med utendørs treningsapparater. Deler av kunsten er plassert i uterommene i nært samarbeid mellom kunstner og landskapsarkitekt og bidrar til fine sanseinntrykk langs stiene. 

 

Mule nursing home for elderly people is expanded with a new building and outdoor areas. A lush garden that emphasise a rich and varied use of plants is a central motive. Pathways, exercise areas and art impressions surround the building.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: Ca. 17 daa

Prosjektansvarlig: Gunnvor Svartdal, Porsgrunn kommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak v/ Inger Synnøve Elsness MNLA

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Telemark Park og Hageanlegg AS

Kunstner: Ole Rosén og Mari Røysamb

Arkitekt: Asplan Viak AS

Samarbeidspartnere: Kruse Smith AS

Annet: Fotograf: Dag Jenssen, Inger Synnøve Elsness

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Mule sykehjem 3
  • Mule sykehjem 5

Liknende prosjekter