Transformasjonsprosjekt som inkluderer park, torg, gaterom og uteområder for boliger i ny bydel på den gamle Verftstomta i Tromsø.

Bebyggelsens organisering er definert av LPOs vinnerprosjekt fra den inviterte arkitektkonkurransen i 2017. Sammen utgjør Verftsparken og Slipptorget det største offentlige byrommet, og omkranser de gamle slippene. På torget ligger verkstedbygget, det eldste bevarte huset i verftsområdet, som også huser restauranten Maskinverkstedet. Verftsparken grenser til Skansen, som i kommuneplanen er avsatt til bevaring og definert som Tromsøs 1000-års sted. 

I landskapsprosjektet er tomtens industrihistorie synlig både i materialbruk og byromsmøblering. Begge de gamle slippene er tatt vare på – den ene som rent kulturminne, mens den andre tilpasses som byromsmøbel med tredekke, tidevannshager og lekemuligheter. Slik inviteres både folk og natur inn i de gamle industristrukturene og bidrar til å videreutvikle historien som fortelles.

Ved rivingen av gamle strukturer på tomta er det tatt vare på mange elementer og sørget for integrering av disse i uterommene. Høy arkitektonisk kvalitet er vektlagt i bestillingen for både bygg og uterom. Mange av landskapselementene som rekkverk, gjerder og belegg, er tegnet som skreddersydde løsninger, med cortenstål som gjennomgående hovedmateriale. Formmessig bærer de referanse til ishavsskutene og drivisens mønster, fordi Vervet som lå her tok imot mange ishavsskuter opp gjennom polarhistorien. Zenisk har designet lysmaster spesielt for prosjektet. Dette vil bli ett av de få stedene i sentrum man kan komme helt ned til sjøen, og blir dermed et viktig bidrag til Tromsøs identitet som kystby.

 

A transformation project including parks, squares, and outdoor spaces for the new district located on the site previously occupied by the old shipyard in Tromsø.

Organization of the site is in conjunction with LPO’s winning project from 2017, the new district serves as an extended link to Tromø’s identity as a coastal city. Together the former work yard, now transformed into a park, and the Slipptorget form the largest are of the new urban space, with both surrounding the two historic slipps, one preserved as a cultural element and the other transformed into an accessible space. Through careful demotion of the existing elements, the most valuable pieces of the site remain to maintain the link to the past, with Maskinverkstedet being a notable example of this. 

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Tromsø, Troms

Oppdragsgiver: Vervet AS

Byggeår: 2021-2022

Prosjektperiode: 2018–2021/2022

Areal/størrelse: 5,5 daa

Prosjektansvarlig: Mari Anneline A. Bergset MNLA

Landskapsarkitekt: LO:LE landskap og plan AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Anneline A. Bergset MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Annie Breton MNLA, Jacob C. Wood

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA, Asplan Viak AS, Sweco AS, Zenisk AS

Anleggsgartner: A. Markussen AS

Underleverandører: Tromsø Stålindustri AS og Hålogaland Industrier AS. Belysning: Nor-El AS

Arkitekt: LPO arkitekter AS

LO:LE landskap og plan AS

  • Vervet_02_AK_mot Maskinverkstedet-stor
  • Vervet_04_MB_lekeplass i bomiljø
  • Vervet_05_AB_gjerdeblad med driv-is mønster

Liknende prosjekter