Studentsamskipnaden har vært ansvarlig for bygging av 612 studentboliger fordelt på seks boligblokker fra fem til sju etasjer. Studentbyen ligger ved innfartsåren til Trondheim sentrum, i Elgesetergata. Støyskjerming av området, med prosjektering av støyskjerm, har vært del av arbeidet.

Konseptet for utearealene er nært knyttet til det å bygge et godt lokalklima mellom høye bygg. Bøkehekker og trær er plantet på tvers av den fremherskende vindretningen. Hekkene gir frodighet, bygger rom og inndelinger for ulike funksjoner i uterommet. Det legges til rette for et sentralt samlingssted med uformelle sitteplasser, amfi, grill og pergola. Vegetasjon i ulike sjikt og høyder skaper dialog mellom de høye byggene og bakkeplanet. En gruppe av poppel sør i området skal bremse vind og samtidig bygge et vertikalt, grønt tyngdepunkt i kontrast til byggene. 612 sykkelstativ bygges i to høyder, og kles med vegger av trespiler og tak av glass. Støyskjermen har ulike seksjoner av glass og tre for å gi en viss transparens for inn- og utsyn. Et helhetlig formuttrykk der kjøreareal nedtones, binder de ulike delene sammen.

Materialbruk: Barrikade dekke, stålkanter, asfalt, betongtrapper, tre.

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim/ Skanska Norge AS

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 13.500 m2

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sigrid Vasseljen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siv Kjærem og Nina Rieck, begge MNLA og Ørjan Buschmann Eivindsen

Rådgivere/konsulenter: RIB: Siv.ing. Jon M. Hoem as. VA: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Ottar Augdal AS

Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS

Asplan Viak AS, Trondheim

  • SIT_LERKENDAL_17_Foto-Visualis
  • Lerkendal-studenby,-foto-Asplan-Viak
  • Plan-Lerkendal-studentby_Asplan-Viak

Liknende prosjekter