Rehabiliteringen av trikketraseen «Nordre streng» fra Professor Aschehougs plass til Holbergs plass, er en del av samlet plan for fornyelse av trikken i Oslo.

Prosjektet representerer en helhetlig oppdgradering av gater, fortau og byrom og omfatter foruten fornyelse av spor med KL-anlegg, nye høystandard holdeplasser, vannledninger, gatebelysning og trær. Dette inkluderer Professor Aschehougs plass, C. J. Hambros plass og delvis Holbergs plass. 

Langs strekningen ligger mange viktige historiske og offentlige bygg, som Oslo Tinghus, Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum. I tillegg er flere av bygningene på Byantikvarens gule liste eller fredet. Utforming av fortausarealer og plasser følger anbefalingene i Estetisk plan (2005). Hovedmaterialet er lys grå granitt, i plateformater og som brosteinsdekke. Selve gatedekket er av asfalt, unntatt der trikkelinjene krysser plassrommene. Her er det benyttet plasstøpt betong og lys grå granitt.  

C. J. Hambros plass ved Tinghuset danner ramme om viktige begivenheter. Vernemyndighetene har lagt sterke føringer om å opprettholde plassens opprinnelige postmodernistiske design, som spiller opp til Tinghusets arkitektur. Plassen med nye trær og benker gir nå rom for opphold og uteservering, og ivaretar gående og syklende på deres vei gjennom byen.  

På Professor Aschehougs plass er det etablert nye trær, nye benker og sykkelparkering. Trikken bruker vendesløyfen over plassen ved spesielle anledninger, som f.eks. 17. mai. Det er plantet nye trær i Tullins gate og enkelte eksisterende trær i anlegget er skiftet ut. Det er gjort tiltak for å bedre vekstvilkårene for nye og resterende trær i et utfordrende gatemiljø. 

Byggherre har vært Oslo kommune Bymiljøetaten, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Sporveien. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise mellom BYM, Steen & Lund / Isachsen Anlegg AS og Sweco. 

The project includes rebuilding the tram route and an upgrade of sidewalks, streets, and urban squares. In addition, the water and sewer pipes on parts of the stretch has been renewed. The area has many important historical and public references i.e. the Courthouse of Oslo, the National Gallery, and the Museum of Cultural History. Aesthetic plan for Oslo has provided design guidelines.  

The goal has been to provide better conditions for public transportation, and to create urban spaces without traffic. The tram stop in front of the Courthouse is relocated and thus opens an urban space, larger than before. New vegetation – cherry trees, maples, and hornbeams – and benches, lightning, outdoor dining areas and bicycle parking are established in the squares and streets. Granite slabs are used throughout as ground cover material. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten v/Ida Øvren, Vann- og avløpsetaten, Sporveien

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2014–2019

Areal/størrelse: Ca. 16,5 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 250–300 mill. kr

Prosjektansvarlig: Marc Ebhardt

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Amund Johne MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Cecilie Kure MNLA, Caroline Dilling

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS: landskap, plan, gate, spor, KL, trafikk, VA/ overvann, miljø, konstruksjon, elektro, geoteknikk, BIM, SØK, VVS (gatevarme) og akustikk.

Entreprenør: Steen & Lund AS, Isachsen Anlegg AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Samarbeidspartnere: Steen & Lund AS, Isachsen Anlegg AS, Sporveien og Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten

Annet: Fotograf: Sweco v/Amund Johne

Sweco Norge AS, Oslo

  • 2-C. J. Hambros plass L194@300-foto Amund Johne
  • 3-Professor Aschehougs plass-L194@300-foto Amund Johne
  • 4-Tullins gate-L194@300-foto Amund Johne

Liknende prosjekter