Buggeland skole er en ny barneskole i Sandnes kommune. Første byggetrinn for 392 elever ble ferdigstilt i 2007. Skolen ligger vakkert til på Bogafjellet med fantastisk utsikt mot øst.

Krevende terrengforhold på en lang og smal nord-sør tomt var en utfordring som ble løst med murer i betong og stein for å oppnå rasjonelle arealer til lek, sport og parkering. Pedagogisk utforming og god materialkvalitet er vektlagt i planleggingen. Anlegget har granittamfi, klatrevegg i betong, lekeareal med apparater og naturstein, og lyssetting med pullerter, nedfelte lys og lysmaster. På den søndre delen av tomta er det planlagt ballbinge og et lite nærmiljøanlegg for friidrett og ballspill. Buggeland tilbyr et mangfold av aktiviteter og ulike uterom i le for vær og vind.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bogafjellet, Rogaland

Oppdragsgiver: Sandnes kommune

Byggeår: 2007

Prosjektperiode: 2004 - 2007

Areal/størrelse: ca. 21,7 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. kr 7 mill.

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Stavanger

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Svanur Larusson MNLA, og Vibeke Weglo

Rådgivere/konsulenter: RIB Rambøll Unico AS, RIV Siv.ing Giert Åsheim AS, RIE Elplan AS

Anleggsgartner: Bjørns hage og Anlegg AS

Arkitekt: Fortunen AS

Norconsult Norge AS, Stavanger

  • 02 L10
  • 03 mellomstort01
  • 04 mellomstort2
  • 05 mellomstort05
  • 06 mellomstort04

Liknende prosjekter