Rådhusparken i Lillestrøm ligger sentralt mellom byens urbane struktur og Nitelva. Møtet mellom byen og elva er utgangspunktet for det formale grepet i masterplanen.

Eksisterende akser og gangveier i parken er forsterket og utviklet til et nettverk av stier, gang- og sykkelveier med tydelig hierarki. Nitelva med Dampsag-bygningen forteller historien om transport av tømmer og tidligere aktivitet i området. Elva har gitt form til en bred, organisk formet bulevard som løper diagonalt gjennom parken, og som kobler seg naturlig til den framtidige brua over elva. Promenaden fungerer som en effektiv transport­­åre for gående og syklende, og aktiverer parken ved å gi plass til soner tiltenkt ulike aktiviteter og møteplasser. Et skateanlegg sentralt plassert i parken, omtalt som Nordens flotteste, har vært et viktig grep for aktiviseringen av parken fra dag én. 

Den eksisterende flomvollen og elvepromenaden heves til 500-års flomnivå, og tilfører parken terrengformasjoner og utsiktspunkter. Ekspertise fra Betongpark har stått for prosjekteringen av skateanlegget og ÅF Lighting for belysningsplanen.

Existing axis of the City Hall park and the old sawmill by the river Nitelva are integrated with new elements as the skatepark and paths for walking and cycling, activating the space, and providing diversity of uses. The existing flood-mound and Riverwalk are raised to a 500-year flood level, while incorporating the viewpoints and landforms of the park.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Skedsmo, Akershus

Oppdragsgiver: Skedsmo kommune v/prosjektkoordinator Hilde Johanne Mangerud

Byggeår: Forprosjekt/ masterplan 2017 

Prosjektperiode: 2016–2017

Areal/størrelse: Ca 60 daa

Kostnad inkl. MVA: Total kostnad masterplan, 3 etapper: 131 mill. kr 

Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS 

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sofie Persvik 

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth og Eivind Saxhaug, begge MNLA. Sofie Persvik og Regine Eikenæs, begge landskapsarkitekter, Christopher Diaz Linnerud, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Betongpark AS v/Daryl Nobbs og Kaspar Helle, ÅF Lighting AS v/Morten Jensen og Thea Collett

Idé/initiativtaker: Skedsmo kommune

Annet: Illustrasjoner: LINK arkitektur Landskap

LINK arkitektur AS Landskap

Liknende prosjekter