Gregers kvartal er et nytt boligprosjekt på Løren. Tomta ligger sentralt plassert mellom Lørenveien, «Brødfabrikken» og Alnabanen.

Prosjektet omfatter seks frittliggende boligblokker med næringsarealer i 1. etasje ut mot Lørenveien, samt en offentlig barnehage. Landskapsprosjektet omfatter gårdsrom mellom blokkene, takterrasser, barnehagen, fortau langs Lørenveien, samt gang- og sykkelvei og et offentlig torg. 

Gårdsrommet er kjernen i prosjektet, med bilfrie gatetun, private markterrasser og halvprivate uteområder som rammes inn av frodige, opphøyde plantefelt. Barnehagens uteområder ligger delvis plassert i gårdsrommet. En pergola med klatreplanter, sentralt plassert i gårdsrommet, markerer et skille mellom fellesområdene og barnehagen, som vil være tilgjengelig for beboere etter åpningstid. På deler av fasadene vil klatreplanter gi rommet et frodig preg. Overvann ledes i åpne renner til store og frodige regnbed mellom blokkene, lengst sør på tomta. Takterrassene vil bestå av flere store, felles terrasser. Oppholdssonene har frodig beplantning, diverse møblering og pergolaer og er til bruk for både beboere og besøkende.

Lørenvangen torg blir en del av parkområdet «Den grønne ringen» i Hovinbyen. Torget vil bli en ny møteplass for bydelen og nabolaget, med varierte muligheter for opphold, aktiviteter og store frodige regnbed for håndtering av overvannet. Sør på torget blir det et solfylt amfi som vender ut mot «Krydderhagen» på den andre siden av jernbanen. I forlengelse av torget kommer en sykkelvei med fortau langs Alnabanen, som leder opp mot Løren T-bane.

---

Greger's quarter is a new housing project on Løren including courtyards, roof terraces, a kindergarten as well as a pedestrian- and bicycle path and a public square. The car-free courtyard is the core of the project. The outdoor areas will be framed by lush, elevated plant fields. The kindergarten's outdoor areas are also partly located in the courtyard. A pergola is placed centrally in the courtyard separating the common areas and the kindergarten. Surface water is led in open gutters to large rain gardens between the blocks furthest south on the plot. On the roof terraces there will be living zones with lush planting, various furnishings, and pergolas for use by both residents and visitors. Lørenvangen square will have varied opportunities for stays, activities and large, lush rain gardens for surface water managing. In continuation of the square, there will be a new cycle path with sidewalks.

Prosjektfakta

Kategori: Boligområder, hyttefelt

Beliggenhet: Oslo, Løren

Oppdragsgiver: AF Gruppen/USBL

Byggeår: Under bygging, forventet ferdigstilt 2024

Prosjektperiode: 2016–2024

Areal/størrelse: Ca. 15,2 daa

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann Kristin Viken Almås MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sandra Klo Steine MNLA, Inger Beate Arnevik MNLA, Christoph Köpers, Patrick Kruse

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, Norconsult, Conturo, Assemblin, GUPEX, Rejlers, Ing. F. Wickstrøm

Entreprenør: AF Gruppen

Anleggsgartner: Agaia

Arkitekt: Dyrvik arkitekter

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Gregers-kvartal_2
  • Gregers-kvartal_3
  • Gregers-kvartal_4

Liknende prosjekter