Gyllenborg skole ligger i Tromsø sentrum. Steinbygningen ble ferdigstilt i 1921 og er den eldste barneskolen i Tromsø. Skolen har ca. 300 elever.

Store deler av skolens uteområde er omgitt av trafikkerte arealer. Solforholdene er gode, og tomta ligger forholdsvis godt skjermet mot vær og vind. Vinterstid ryddes deler av området for snø, og det er satt av plass til snølagring inne på området. Med byggetrinn 2 vil skolen få et robust uteområde, med gode møteplasser og variert lek hele året. Anlegget skal også fungere som nærmiljøanlegg utenom skoletid.

Amfiet tar opp høydeforskjellene i uterommet. Konstruksjonen gir rom for hvile, samvær og lek. Skolens forplass steinlegges. «Lav» og rolig lek er planlagt nærmest skolen.

På nivået som ligger høyere opp finnes klatrenett, fugleredehuske, en liten flate til frileik, bølgende gummidekke og sandleik. Trær og busker gir en grønn innramming av uteområdet. Vegetasjonen reduserer svevestøv og støy inne i skolegården.

Belysningen er integrert i amfiet, og vil bli et spennende og effektfullt innslag i mørketida.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Tromsø

Oppdragsgiver: Tromsø kommue

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014

Areal/størrelse: 4000 m2

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jeanette Austad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jeanette Austad MNLA og Elisabeth Pettersen MNLA

Rådgivere/konsulenter: AKB Lighting v/Kåre Høyem

Samarbeidspartnere: Katrine Holm og Håkon Gjertsen i Tromsø kommune

Asplan Viak AS, Tromsø

Liknende prosjekter