Skolens uterom består av «Bøkeskogen», «Sko­legården i lysningen» og «Samlingssonene». Skolebygg og aktivitetsarealer er omhyggelig innpasset mellom vakre gamle bøketrær, som setter et etablert og frodig preg på hele anlegget.

Tilpassing av nybygg, kjøre- og gangarealer til eksisterende vegetasjon har vært et viktig mål gjennom hele prosjektfasen. En gjennomgående, robust granittkant – i varier­ende høyder – ­markerer med sitte- og balansemu­ligheter et aktivt og gjenkjennelig skille mellom grått og grønt.

Anlegget er tilrettelagt for varierte aktiviteter. Tilbud for lek, sansing, opphold og læring er innpasset i åpne arealer så vel som i skogpartier. Små møteplasser er innpasset i overgang mellom skolegård og skog. Betydelige idrettstilbud er lagt inn på skoleområdet. Inngangene knytter seg opp til den øvrige infrastrukturen, og er lett tilgjengelig som parkområde, møtested og idrettsarena også utenfor skoletid.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Sandefjord, Vestfold

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 16.700 m2

Kostnad inkl. MVA: 14 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Camilla Vik, Ann Kristin Viken Almås

Entreprenør: Buer Entreprenør AS

Anleggsgartner: Aakerholt, Steen & Lund AS

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Priser i konkurranser: 1. premie i prosjektkonkurranse 2010.

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • Haukerod
  • Haukerod2
  • Haukerod3
  • Haukerod4
  • Haukerod5
  • Haukerod7
  • Haukerod8
  • Haukerod9

Liknende prosjekter