Mulighetsstudien er en videreføring av stedsanalyse for Skånevik utført av Etne kommune med bistand fra Asplan Viak i 2011. Stedsanalysen peker blant annet på utviklingsområder, viktige rekreasjonsområder, elvedrag, siktlinjer, viktige områder for barn og unge og for Skånevik sin identitet.

Mulighetsstudien viser en overordnet arealdisponering av Skånevik sentrum. Hovedgrepene er ny gateutforming, utbyggingsstruktur i sentrum med sentrumsboliger og fjordpromenade. Mulighetsstudien har i tillegg fokusert på å bevare eksisterende tilgang mot sjø og legge til rette for nye adkomster, utviding av gjestebåthavner, ny strukturering av   fergekaien og definering av et terminalområde, møteplasser og park, samt lokalisering og utforming av parkeringsplasser.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Etne, Hordaland

Oppdragsgiver: Etne kommune

Prosjektperiode: 2012

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Karianne Eriksen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Medarbeidere i Asplan Viak: Fredrik Barth, Camilla Vivås-Valen, Anne- Kathrine Vabø, alle sivilarkitekter, arkitektstudent Anders Eide, ingeniør Linda Telle

Finansieringskilde/sponsor: Hordaland Fylkeskommune

Asplan Viak AS, Bergen

  • Mulighetsstudie Skånevik_pri 4_Identidet
  • Mulighetsstudie Skånevik_pri 2_Situasjonsperspektiv
  • Mulighetsstudie Skånevik_pri 3_Perspektiv Fiskeparken og Fabrikken

Liknende prosjekter