Prosjektet i Lærdalsøyri startet med deltagelse i parallelloppdrag høsten 1995. Landskapsarkitektens utkast tok utgangspunkt i kontrasten mellom det gamle og nye sentrum, i sammenheng med natur- og kulturlandskapet.

Prosjektet omfattet hele sentrum, fra Lærdalselva og Grandane til E16 og sentrum ned mot den eldre sjøfronten.
Landskapsarkitekten ble engasjert av kommunen til å arbeide med vinnerutkastet i en sentrumsplan. Deler av sentrum ble vedtatt opprustet, gata Øyraplassen og området ned mot elva. Øyragata ble anlagt på slutten av 1960-tallet, og har moderne bygninger som står i kontrast til den fredede trehusbebyggelsen i Gamleøyri. I byggeprosjektet ble gata sentrert, og fikk trerekker av lind på begge sider som danner tak over parkeringsareal. Veg og parkering er utformet slik at det blir en klar grense mellom det bygde sentrum og våtmarksområdet. På det utfylte parkeringsområdet på Grandane ble det plantet grønne vegetasjonsbelter med hovedsakelig salixarter (pil, vier). Her er det brukt natursteinsmurer, og -trapper ned mot vannet samt naturstein i gangbruer.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Oppdragsgiver: Lærdal kommune

Byggeår: 1999-2001

Kostnad inkl. MVA: 8 mill. kr

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

Rådgivere/konsulenter: Urheim AS

Anleggsgartner: Schjølberg og Tomre

Kunstner: Geir Hjetland

Feste Sør AS, Porsgrunn

  • laerdalsoeyri2
  • laerdalsoeyri3
  • laerdalsoeyri4

Liknende prosjekter