Midt i verdensarvriket, like ved Nasjonal turistveg Trollstigen-Geiranger, med Storfjorden, Reinheimen nasjonalpark og stupbratte fjell i umiddelbar nærhet, ligger jordbærbygda Valldal.

På oppdrag fra daværende Norddal kommune gjennomførte Arkitektgruppen Cubus i 2014 en analyse av tettstedet. Gjennom en workshop med lokale barn og ungdommer, fikk man et nytt blikk på Valldal gjennom speil og foto. I 2019 ble det på bakgrunn av tidligere arbeid og nye medvirkningsprosesser lagd en plan med strategiske hovedgrep for framtidig utvikling. Valldal skal hovedsakelig ha en rolle i hverdagslivet til de som bor i området, men skal også spille en rolle for turisten, pilgrimmen og den ferierende og tilfeldig forbipasserende. Nå har første del av planen blitt realisert, med oppgradering av Syltetorget. Fjord kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsliv og frivillige har gått sammen i et spleiselag for å finansiere prosjektet. Sammen med lokale ildsjeler, lokalt engasjement og dugnadsånd har det tidligere parkeringsarealet på kaien fått en ny funksjon som treffsted til hverdags og fest. En omorganisering av parkeringen har frigjort plass til den grønne dalen, som er invitert inn på området og gir mulighet for lek og opphold. En ny kai og brygge bygger videre på samme prinsipp som de gamle kaikantene og har skapt et sted for både båtgjester og lokale. Masten på torget er utsmykket med den mytiske sjøormen som det sies at Olav den Hellige kastet opp i fjellveggen da han ankom med skipene sine til Valldal. Lengst ut på bryggen skal starten på Valldalsleden markeres. 30. august 2022 kom en ny konge på besøk, da Kong Harald og Dronning Sonja gikk i land på den nye bryggen. Det ble et flott kongebesøk og en strålende folkefest på Syltetorget som fungerte veldig bra. Prosjektet er en start på utviklingen for å realisere nye byggetrinn framover. 

---
In the middle of the world heritage area around Geiranger and Trollstigen, with its spectacular landscape lies the village of Valldal, also called Sylte, famous for their strawberry production and the history of Saint Olav. In 2014, on behalf of Norddal Municipality, ArkitektgruppenCubus carried out an analysis of the town. In 2019, based on previous work and participation processes, a development plan was made. Now the first part, with the transformation of Syltetorget has been realized. Both Fjord Municipality, Møre and Romsdal County, local businesses and volunteers have contributed to realize the project. What used to be a parking lot has turned into a green square, a new meeting place for everyday life as well as for special events. The seafront has a new pier, and the mast is decorated with the snake that Saint Olav supposedly threw up on the mountain when he arrived with his ships.
 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Fjord, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Fjord kommune

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Kostnad inkl. MVA: 6,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Martin Flatmo Hove, Fjord kommune

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Malin Lundholm MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Malin Lundholm MNLA og Axel Sømme MNLA

Rådgivere/konsulenter: NODE rådgivende ingeniører AS v/Ronny Rykkje

Anleggsgartner: Anleggsgartner Jan Erik Sandal AS

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • 3 Valldal
  • 2 Valldal_
  • 5 Valldal
  • 4 Valldal
  • 1 Valldal

Liknende prosjekter