Grindaker har sammen med bl.a. Longva Arkitekter arbeidet for Sola kommune med prosjektering av nytt rådhus og tilhørende utearealer i tilknytning til det nye bygget. Grindaker har vært involvert i prosjektet fra og med forprosjektfasen til ferdig bygget anlegg.

Den nye rådhusplassen har fått et stilrent uttrykk med rette linjer og stramme former. Sitteelementer i plassbygget betong med treavdekning er kombinert med enkle volumer med beplantning, og disse avgrenser plassen mot gaten i øst. Dekket på Rådhusplassen er i plasstøpt og slipt betong, med innfelte striper av naturstein.

På sørsiden av bygget ligger den nye Rådhusparken med vannspeil og kunstutsmykning, sitteplasser og parkbeplantning med gress og trær. Bygget har fått en generøs uteplass med sitteplasser mot parken i sør. Gata som fører opp til den framtidige kirken i nord har fått et nytt og helhetlig hellebelegg i naturstein. Overvann fra store deler av prosjektet føres via åpne systemer og fordrøyes i et nedsenket regnbed ved snuplass og innkjøringsportal til P-kjeller i nord.

 

Together with Longva Arkitekter, Grindaker designed the landscape, from schematic design to completed project, for the new town hall of Sola municipality. The new town hall square has been given a clean look with straight lines and right-angled shapes. The seating elements are cast concrete with wood toppings, combined with simple volumes of planting to help delimit the space towards the street. The ground surface is cast concrete, inlaid with stripes of natural stone. A patio on the south side of the building overlooks a new park complete with reflection pool and a sculpture which is surrounded by seating and plantbeds, grass and trees. A natural stone path leads to the future church. Surface runoff water is lead to and infiltrated in rainbeds.

Prosjektfakta

Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg

Beliggenhet: Sola, Rogaland

Oppdragsgiver: Sola kommune

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2016–2019

Areal/størrelse: Ca. 8 daa

Kostnad inkl. MVA: Entreprisekostnad ca. 225 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Prosjektil, Sweco

Entreprenør: Consto Sør

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Arkitekt: Longva Arkitekter

Annet: Foto Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Sola-Rådhus_Damian-Heinisch_2
  • Sola-Rådhus_Damian-Heinisch_4
  • Sola-Rådhus_Damian-Heinisch_5
  • Sola-Rådhus_Damian-Heinisch_043

Liknende prosjekter