Pir II Oslo AS vant 1. premie i plan- og designkonkurransen om ny undergang og overgang ved Jessheim stasjon.

Tverrforbindelsen binder sammen de fremtidige byrommene på hver side av jernbanen og bidrar til å skape en sammenhengende by. I tillegg til å være et identitetsskapende element som knytter sammen bydeler, sørger undergangen for at Jessheim togstasjon forbindes på tvers av sporene på en effektiv måte.

Undergangen forholder seg til de lokale forhold i nord og syd på to svært ulike måter. I nord etableres en aktiv og fleksibel vegg som inneholder en rekke ulike funksjoner som kan integreres i fremtidige tilstøtende utviklinger. Her finnes aviskiosk, billettautomater, sykkelverksted, automater med mat og drikke og minigalleri for lokal kunst. Veggen har en åpen og sterk visuell fremtoning. Den bidrar til aktivisering og lyssetting av undergangen.

I syd terrasserer forbindelsen seg opp mot det høyereliggende bynivået, som er formet for å tilpasse seg eksisterende verneverdige bygninger og skaper på denne måten nye byrom. Bevegelsen veksler mellom grønne (myke) og harde overflater og er tilpasset lokale situasjoner, som forbindelsen mot Jessheim rådhus og Stasjonsparken.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Ullensaker, Akershus

Oppdragsgiver: Ullensaker kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen og ROM Eiendom

Byggeår: 2014

Areal/størrelse: 11 000 m2

Prosjektansvarlig: Olav Resell

Landskapsarkitekt: Pir 2 Oslo AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christine Gjermo MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Lill Eikaas MNLA

Rådgivere/konsulenter: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS

Arkitekt: Anne Sandnes MNAL, Kaja Tiltnes MNAL

Priser i konkurranser: 1. premie i plan- og designkonkurransen om ny undergang og overgang ved Jessheim stasjon

Pir 2 Oslo AS

  • Jessheim-2
  • Jessheim-3_2
  • Jessheim-4_2
  • Jessheim-5_2

Liknende prosjekter