Vangsgata er hovedgata og den viktigste handlegata på Vossevangen.

Skisseprosjekt for hele Vangsgata, torget og plassen Hestavangen ble utarbeidet i perioden april - mai 2003, med direkte påfølgende detaljprosjektering og anbudsutsendelse. Kontrakt med entreprenør ble skrevet i juli samme år.Et viktig mål med det nye gaterommet har vært å ta vare på den enkle og rolige linjeføringen som preget gata da den ble opparbeidet på femtitallet. Det har ellers vært lagt vekt på å tilrettelegge for en utforming av gata som gir fleksibilitet og åpner for ulik bruk og arrangementer i dag og i framtida uten omfattende ombygginger. Første byggetrinn, som består av torget og tilliggende del av Vangsgata, ble opparbeidet i tidsrommet august til november 2003. Andre byggetrinn, Vangsgata fra torget til Hestavangen, er opparbeidet høsten 2004.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Voss kommune

Byggeår: 2003 - 2004

Kostnad inkl. MVA: Ca 9 mill. kr

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Anleggsgartner: Svein Boasson AS

Grindaker AS

  • vossevangen2
  • vossevangen3

Liknende prosjekter