Strekningen er en del av turvei A10 mellom Lysaker og Oslo Sentrum.

Ved Sollerud-/Hydrostranda var framkommeligheten dårlig. Gående måtte krysse en bratt knaus for å komme rundt odden på Sollerudstranda. Målet med prosjektet har vært å gjøre et viktig friluftsområde tilgjengelig for allmennheten, og sikre universell framkommelighet rundt odden.

Hovedgrepet har vært å etablere en gjennomgående promenade, hevet over vannet på en vertikal støttemur som følger eksisterende terreng. Rundt odden ledes den over vannet i en brokonstruksjon på pæler, som skal gi turgåeren en spennende opplevelse. Det er etablert små grillplasser og sitteplasser langs muren mot vannet. Den gamle betongbryggen mot Hydro er rehabilitert med badetrapp og sittetrinn. Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning, da området utgjør et sårbart strandlandskap og ligger eksponert mot omgivelsene.

Materialbruken gjenspeiler tradisjon og tidløshet og er tonet ned og tilpasset stedets karakter med det karakteristiske «Oslofjellet» av kalkskifer. Videre mot Vækerøparken er turveien lagt skånsomt mellom de flotte furu- og bjørketrærne på Hydros eiendom.

Prosjektet er en del av samarbeidet mellom tidl. Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Oslo kommune, om å sikre viktige turveier i Oslo.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 370 m

Kostnad inkl. MVA: Ca. 6 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Elin Katharina Hille From

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin Katharina Hille From MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elin Katharina Hille From og Hanne Pollen, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB, Miljø, Byggesak, Rambøll Norge AS

Entreprenør: AST AS

Anleggsgartner: AST AS

Henning Larsen, Norge

  • Sollerud
  • Sollerud2
  • Sollerud3
  • Sollerud4
  • Sollerud6

Liknende prosjekter