Folkeparken på Kjelvene er resultat av vinnerprosjektet i arkitektkonkuransen «Aktivt møtested» som Kulturdepartementet sammen med Stavanger kommune gjennomførte i 2003.

Hovedelementene er et aktivitetsområde med ballarena - basketball, fotball med mer - og et «månelandskap» i plasstøpt betong for rullende aktiviteter - rollerblades, skateboard, BMX-sykkel med mer - for øvrig det første plasstøpte skateanlegget i Norge. Med sin uformelle karakter er anlegget ment å skulle appellere til spontan idrettsaktivitet, mer enn det formelle idrettsanlegg gjør. «Solegget» - en idé fra konkurranseforslaget - har materialisert seg i en stor glassfiberappelsin som lyser i den mørke parken. Dette utgjør første byggestein på neste etappe av prosjektet, Johannesparken.

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Byggeår: 2004 -2005, etappe 1

Areal/størrelse: Ca 3 500 m²

Kostnad inkl. MVA: Ca 5,5 mill. kr

Landskapsarkitekt: Smedsvig landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: RIB: Node Rådgivende Ing. AS, RIV: Techmentor AS, RIE: KV Engineering AS

Entreprenør: Hovedentreprenør: T.Stangeland Maskin AS. Betongarbeider: NCC Construction

Smedsvig Landskapsarkitekter AS

  • folkeparkkjelvene02
  • folkeparkkjelvene03

Liknende prosjekter