I forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger er det bygget fire nye holdeplasser. Utfordringen har vært å skape oversiktlige og helhetlige løsninger på steder av ulik karakter.

Holdeplassene er tilrettelagt for universell utforming og er utstyrt med møblering, skilt, vegetasjon, informasjonsutstyr og belysning. Paradis holdeplass er lokalisert i gangavstand fra Stavanger sentrum. Målet har vært å skape en togstasjon med moderne formspråk og solide materialer. Trapp- og heishus er bygget i stål med sedumtak og med transparente stålduker som filtrerer lyset dag og natt. Betongvegg er utsmykket av kunstner.Jåttåvågen holdeplass ligger ved Viking stadion. Gausel holdeplass er lokalisert nær
boligområder ved Gausel. Mariero holdeplass er etablert delvis på fylling ut i Gandsfjorden. Det er bygget ny strandsone med turvei og steinbrygge. Turveien er ca 4 km lang og knytter sammen eksisterende turveinett langs kysten.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Stavanger og Sandnes

Oppdragsgiver: Jernbaneverket utbygging, Stavanger kommune, Sandnes kommune

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2009

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult AS v/Sylvia Piamonte Samuelsen og Hilda Øfsthus, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Norconsult AS v/Hildegunn Eliassen MNLA

Entreprenør: Stangeland Maskin AS, Veidekke

Kunstner: Anna S. Gudmundsdottir (Paradis holdeplass)

Arkitekt: Heyerdahl Arkitekter AS

Norconsult AS, Stavanger

  • Turvei stv. aftenblad, turvei02
  • DSC_0017
  • DSC_0077
  • klippet mariero copy
  • paradis kunst
  • paradis sitte
  • Turvei stv. aftenblad, turvei03

Liknende prosjekter