Holtet stasjonsområde ligger på Nordstrand i Oslo kommune. Oppdragsgiver ønsker å utrede muligheter og betingelser for utvikling og salg av eiendom. På bakgrunn av dette er det utarbeidet detaljreguleringsplan for et av alternativene som ble utredet.

Eiendommen er plassert nær et knutepunkt for kollektivtrafikk, og oppdraget involverte plan for det offentlige rommet i tilknytning til stasjonsområdet. Det overordnede målet er å endre opplevelsen og inntrykket av Holtet, fra å være et område dominert av motorisert ferdsel til å bli et nytt lokalsenter. Holtet skal bli et sted med komfortable, trygge, sosiale, tilgjengelige og åpne offentlige rom, i sammenheng med relevante kommersielle og offentlige tilbud.

Samtidig er det et mål å øke sikkerheten for fotgjengere som krysser veien og trikkesporene. Bilistene bør føle seg som gjester – på vei gjennom et interessant sted, i stedet for å kjøre forbi så raskt som mulig. Planen foreslår en rekke tiltak for å nå disse målene: å utvide parken, å stramme opp krysset, å etablere en ny gate, å utnytte solen, å etablere et torg og å endre veien til en sosial gate.

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Prosjektperiode: 2013-

Areal/størrelse: Ca. 33 000 m2

Prosjektansvarlig: Pål Erik Olsen

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kristin Spradbrow Treloar

Arkitekt: tegn_3 AS ved Jeff Forbes

AFRY Ark Studio

  • Holtet
  • Holtet2
  • Holtet4

Liknende prosjekter