Vassøy ligger i et vakkert skjærgårdslandskap, der øyene fortsatt har delvis uberørt natur. Øya er den eneste av byøyene i Stavanger som ikke har fastlandsforbindelse.

Det er planlagt en større boligutbygging på Vassøy, og det er et ønske å gi lett tilgjengelighet til Stavanger for de framtidige beboerne. I konsekvensutredningen er landskapsbildet beskrevet og illustrert før ogetter inngrepene. Det er også vist avbøtende tiltak for i alt tre alternative broforbindelser, tunnelportaler og utbedrede ferjeleier (lengde 1,5 km). Som grunnlag for vurderingene er det laget en landskaps-analyse som kartlegger landskapsverdiene i området.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Prosjektperiode: April - juni 2005

Prosjektansvarlig: Janne Walker Ørka og Siri Warland, begge MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Stavanger

Asplan Viak AS, Stavanger

Liknende prosjekter