Kulturstredet er gatestrekningen langs Gjøviks nye kulturhus og hotell. Det er det første byrommet langs Hunnselva i Gjøvik sentrum, hvor hensikten delvis er å synliggjøre elva igjen.

Prosjektets hovedgrep er meget enkelt, en rett gatestrekning som forholder seg til vegglivet, og en mur av granittblokker som forholder seg til og former seg etter elvekanten. Granittmuren tar utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene på stedet, nemlig høydeforskjellen mellom elva og gata, samt bredden på skråningen. Muren har ulik bratthet og vrir seg således som en propellform. På murens midtparti er det bygd en trapp ned til vannet. Golvet i gata er inndelt i gangsoner langs vegglivet og elva i tillegg til en steinlagt kjørebane i midten. Materialvalget er gjort med tanke på helhet og holdbarhet. Rekkverk og benker er designet som en del av prosjektet.

M8 Design har utformet skilter, mens kunstner Ulla-Mari Brantenberg har utformet glasskulpturen i forbindelse med Gjøviks by-jubileum i 2014.

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Gjøvik, Oppland

Oppdragsgiver: Gjøvik kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2011-2014

Kostnad inkl. MVA: Ca. 12 mill. kr

Prosjektansvarlig: Norconsult AS

Landskapsarkitekt: Feste Kapp AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingunn A Lønstad, Hans Olav Egge, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingunn A Lønstad, Hans Olav Egge, begge MNLA

Entreprenør: Eiker Grøntmiljø AS/ Isachsen Anlegg AS

Anleggsgartner: Eiker Grøntmiljø AS/ Isachsen Anlegg AS

Kunstner: Ulla-Mari Brantenberg

Arkitekt: JAF arkitektkontor AS

Samarbeidspartnere: M8 Design

Feste Kapp AS

  • Kulturstredet-2--foto--Ingunn-A-Lønstad
  • Kulturstredet-3-foto-Ingunn-A-Lønstad
  • Kulturstredet-4-foto-Ingunn-A-Lønstad

Liknende prosjekter