Prosjektet omfatter en generell opprustning. Hovedmålet er å rydde opp og legge forholdene bedre til rette for allmennheten, med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og økt attraktivitet.

Opprustningen av Nordre Akershuskai er utviklet i nært samarbeid med Oslo Havn KF, brukere av havneskurene og antikvariske myndigheter. Premisser og innspill fra møter og workshops ligger til grunn for konseptet.

Nordre Akershuskai ligger i skjæringspunktet mellom det rolige, høyverdige og museale - med Akershus festning i ryggen, og det pulserende, aktive, røffe kaiarealet, med ulike havneaktiviteter og et mangfoldig båtliv. Utformingen og materialbruken tar utgangspunkt i to identiteter: Akershus festnings forterreng og det autentiske havnemiljøet i Oslo. Hovedmaterialer er asfalt, asfaltmaling, naturstein og tre. Gressplenene langs fjellveggen er formet og gitt variasjon for å tilby gode oppholdsplasser, og tilføre sanseinntrykk i form av blomstrende vekster, hjemmehørende i Oslofjordregionen. Nordre Akershuskai er starten på spaserturen rundt Akershusneset fra Rådhusplassen. I utviklingen av kaiarealene er det lagt vekt på å etablere attraktive plasser for opphold som vil gjøre strekningen og turen rundt neset mer interessant.

 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo Havn

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2015

Areal/størrelse: Ca. 15 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Erlend Pehrson MNLA, Oslo Havn KF

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Norge

Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen og Ida Solli Hansson, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Henning Larsen, Norge

  • 9E0A3766
  • 9E0A3859
  • 9E0A3939

Liknende prosjekter