Heradsbygda omsorgssenter er et nytt omsorgsbygg med 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten på Hønefoss. Anlegget er klassifisert med BREEAM «Good». 

Prosjektet består blant annet av to gårdsrom delvis over garasjedekke, omkranset av bygningsmassen. Dette gir gode, skjermede uterom. Gårdsrommene er programmert som sansehager, med blant annet vannspeil, fuglebrett, insekthotell, utepeis, grønnsaksbenk, bærbusker og frukttrær. Det er utstrakt bruk av gjenkjennelige busker og stauder i hagerommene. Sansehagene framstår frodige og kan sees fra fellesrom og beboerrommene. Belysningspullertene er utformet og produsert spesielt for prosjektet av Hadeland Glassverk.

---
Heradsbygda care centre is a new building with 64 care homes, a day activity centre for up to 20 users, as well as a base for the home care services at Hønefoss. The facility is classified as BREEAM "Good". The project consists of two courtyards, mainly above the garage deck. This provides good, sheltered outdoor spaces. The courtyards are programmed as sensory gardens, including water mirrors, bird trays, insect hotels, outdoor fireplaces, a vegetable bench, several berry bushes, and some fruit trees. There is extensive use of recognizable shrubs and perennials in the garden rooms. Lighting bollards in the garden room are made specifically for the project by Hadeland Glassverk. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Ringerike, Viken

Oppdragsgiver: Betonmast Ringerike AS/ Ringerike kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: 8574 m2 (sansehage: 1197m2)

Kostnad inkl. MVA: 430 mill. kr

Prosjektansvarlig: In Situ AS

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Denny Wyman, Lars Petter Hermansen

Rådgivere/konsulenter: WSP AS

Entreprenør: Betonmast Ringerike AS

Anleggsgartner: Jonny Tuvsjøen as v/Einar Bjerke

Kunstner: Hadeland Glassverk

Arkitekt: Architectopia AS, AT plan & arkitektur as

In Situ AS

  • 02-Lyspullert
  • 01-C-26.08.21_des21
  • 03-A-Foto3-des-21
  • 03-Utsikt-fra-Gårdsrom-3

Liknende prosjekter