Skolen ligger i et svært skrånende terreng på Laksevåg med en høydeforskjell på ca. 23 meter på tomten. Bygg og landskap er godt tilpasset omgivelsene, med sjenerøse tverrforbindelser og mest mulig areal for lek og opphold.

Hovedgrepet med to åpninger på tvers av bygget, i Jacob Larsens vei og inn til nedre skoleplass, gir en fri flyt gjennom området for elever og naboer. Skolen bindes sammen vertikalt av en indre og ytre allmenning som gir en åpenhet og kontakt mellom de mange etasjene i bygget. Landskapsplanen viser trinnfri gangadkomst fra Kringsjåveien ( 28) og opp til øvre skoleplass ( 51). Forbildene for den slyngende gangveien parallelt med skolen på nordsiden, som kobler seg på boliggaten Jacob Larsens vei på tvers, er allmenningene i Bergen by. Selv om gangveien ikke oppfyller stigningskravet til universell utforming, gir grepet økt fleksibilitet for mange brukergrupper og god flyt og tilgjengelighet også når bygget er stengt, noe som er viktig for nærmiljøet. Leke- og oppholdsarealene utnytter høydeforskjellene på tomten og er utfordrende, varierte og fleksible. Fra barneskolen nederst på tomten leder en lekerampe opp til mellomnivået hvor idrettshallen ligger. Her utnyttes arealet på taket til naboparkeringen til en liten ballplass, samt amfi, klatrevegg og små hauger for løping/sykling. Arealet kan bl.a. benyttes av barneskolens øverste trinn, da nedre skoleplass er relativt liten. 

«Allmenningen» leder videre opp til ungdomsskolen øverst på tomten, som har amfier, ballbane, skate-/sykkelområde og trenings-/aktivitetsområde, med flott utsikt mot vest. Vindskjerming er kombinert med lekevegger i glass, tre og betong. Den eksisterende kollen er bevart og oppgradert med steinheller, sitteplasser og flagg. Takterrassen mot sør, som også er offentlig tilgjengelig via en ny gangbro mot sør, gir rom for ro. Her er de fleste plantene spiselige.  

---
The school is situated on a steep terrain with around 25-meter height difference on the site. The building and landscape are well adapted to the surroundings with good connections and play areas for all users, also in times when the building is closed. A pathway is connecting the primary school at the bottom of the site, with the middle level where the sportshall is located. The pathway leads further up to the secondary school at the top of the site with a great view towards the fjord and mountains. Here you find a small ballfield, skate and- cycling area and a place for exercise and other activities. The roof terrace towards south is public accessible via a new bridge and provides room for tranquillity. Here most of the plants are edible. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Etat for utbygging

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: 10,4 daa

Kostnad inkl. MVA: 665 mill. kr

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingvild Nesse MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingvild Nesse, Malin Lundholm, begge MNLA, Torbjörn Bengtsson

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS

Entreprenør: LAB Entreprenør AS

Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS

Kunstner: Maja Nilsen, Robert Johansson

Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus, HUS Arkitekter og CADI Interiørarkitekter

Priser i konkurranser: Første plass i konkurranse for Holen skole 2018

Annet: Skolen er bygd med svært høye miljøambisjoner som et nesten nullenergibygg (nNEB), er sertifisert som BREEAM NOR Excellent og gjennomført med fossilfri byggeplass.

Arkitektgruppen CUBUS AS

  • Holen 2
  • Holen 4
  • Holen 3
  • Holen 6

Liknende prosjekter