Parklets i Oslo sentrum er utvidet i 2019 med to nye gater: Tordenskiolds gate mellom Spikersuppa og Rådhusplassen, og Nedre Slottsgate mellom Tollbugata og Revierstredet.

Parklets er midlertidige installasjoner, som utvider fortausonen og erstatter parkeringsplasser med byliv, ved å skape nye møtesteder for sosial interaksjon, aktivitet, næring og grønne flater. Parklets skaper nye målepunkter i eksisterende gateløp og oppmuntrer til økt bruk av alternative transportmidler som sykling, gåing og kollektivtransport, som har en positiv økonomiske effekt på det lokale næringslivet. I tillegg fungerer parklets som et «testbed» av nye løsninger og en viktig dialog mellom kommune og brukere, før permanente løsninger blir besluttet. I 2019 har prosessen med å utvikle og plassere parklets blitt mer omfattende, med egne medvirkningsmøter og workshop for hver gate. For at installasjonene skal passe med den historiske karakteren, har en farge-ekspert blitt brukt til å gi råd om fargesetting. Fargene er hentet ut fra fasadeelementene, men i nyanser tilpasset parkletenes form og funksjon. 

SOLA, in collaboration with Vestre, have developed a robust modular parklet system that can be combined and adapted to suit urban needs. Parklets are temporary installations that extend sidewalks and replace parking spaces with city life. They contribute to a greener and more livable city with increased street planting, new functions and safety for pedestrians and cyclists. Parklets inspire a new type of city life with a proven positive economic impact on local commerce. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten, Bilfritt Byliv

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2019

Areal/størrelse: 250 m (Tordenskiolds gate), 90 m (Nedre Slottsgate)

Prosjektansvarlig: Ashley Conn MNLA

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ashley Conn og Maxwell Gitenstein, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Vestre AS

Entreprenør: Sund Bygg

Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Underleverandører: Dagny Thurmann-Moe, KOI Fargestudio

Arkitekt: Studio Oslo landskapsarkitekter

Annet: Fotograf: Nicolas Tourrenc

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Parklets2
  • Parklets3

Liknende prosjekter