Stange Gjestegård ligger i Ramnes i Re kommune. Stedet er mest kjent for slagene på Re i 1163 og 1177, der ideen om Norgesveldet ble avgjort.

Gjestegården ønsket en attraksjon i forbindelse med driften av selskapslokalene. En sirkulær labyrint ble plantet i 1992. Den er 450 meter lang, 100 meter i omkrets, består av 7 sirkler og 1163 granplanter. Den grønne labyrinten er en levende skulptur som danner en kontrast til det åpne kulturlandskapet. Granhekkene er klippet til en nesten halv kilometer lang, grønn «slange». De grønne grasgangene gjør skulpturen til en populær og oppsiktsvekkende parkattraksjon.

 

Prosjektfakta

Kategori: Land-art

Beliggenhet: Ramnes, Vestfold

Oppdragsgiver: Stange Gjestegård ved Berit og Olav Stange

Byggeår: Plantet våren 1992

Areal/størrelse: 800 m² og 450 m lang sti

Landskapsarkitekt: Bokemo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA

Annet: Presentert i en rekke forelesninger og foredrag, samt i: Landskab 04, 2006 og Magne Bruun. NLA 1929-2004: «75 år for landskap og utemiljø»

Bokemo

Liknende prosjekter