Med forslaget «Livets sirkel» vant Norconsult konkurransen om Tiller kirkegård i Trondheim.

Kirkelig fellesråds ambisjon var å bygge et anlegg som kombinerte kravene til en funksjonell gravplass, og kirkegården som et godt sted å være. Det var ønske om en utradisjonell inndeling av gravfeltene, som skulle kombinere en muslimsk gravplass med 1220 vanlige kistegraver, 290 urnegraver og 450 urnegraver i minnelund. De ulike sonene er gitt organiske former og bindes sammen av den buede minnelunden av granittelementer som følger anleggets sentrale akse.

Konkurransen ble vunnet med begrunnelsen «godt og sterkt konsept, estetikk kombinert med hensynet til drift/logistikk, og god løsning mellom eksisterende kirkegård og framtidig utvidelse.» Ny driftsgård med garasjer, personalrom og kirkegårdskontor hadde den vinnende løsningen, både funksjonelt og estetisk. 

Anlegget er gitt en parkmessig utforming. Det inngår som en del av den sammen-hengende grøntstrukturen i byen og blir mye benyttet til rekreasjon. I tillegg går pile-grimsleden til Nidaros gjennom kirkegården og ligger som en integrert ferdselsåre gjennom anlegget. 

 

The competition-winning proposal «The Circle of Life» imagines Tiller Cemetery in Trondheim both as a functional cemetery and a park and recreation area. The cemetery is laid out in a non-traditional manner, in a series of organically shaped grave plots and memorials. These are centred around a curved memorial composed of granite elements, aligned along the cemetery’s main axis. The aesthetic, thoughtful and robust design craftily combines old and new, groundskeeping and visitors.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Kirkelig Fellesråd i Trondheim v. Toril Hovdenak

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2012–2017

Areal/størrelse: 28 daa kirkegård og 3,5 daa driftsgård

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjellaug Jule (oppdragsleder)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Nina Wang Bjørsvik MNLA, Pawel Rykowski landskapsarkitekt, Klaus Madsen arkitekt

Entreprenør: Søbstad as, Trondheim

Anleggsgartner: Søbstad as, Trondheim

Arkitekt: Baard Hoff, Rannveig Gunnes, Magnar Ulland

Priser i konkurranser: 1. premie i konkurransen om Tiller kirkegård

Norconsult Norge AS, Trondheim

  • Tiller kirkegård 1
  • Tiller kirkegård 4
  • Tiller kirkegård 2

Liknende prosjekter