I enden av den lange Sørfjorden ligger Odda sentrum, med torget som et knutepunkt. Torgflata danner et svakt skrånende gulv mot kaifronten, og knytter havnepromenadene på begge sider av torget sammen med gatenettet i sentrum.

Kommunen ønsket et levende torg med plass for handel, opphold og aktivitet. De har fått et solid anlegg med plassgulv av granittplater og gangpromenade med trebelegg langs kaikanten. Anlegget møbleres av solide granittelementer, smekre stålelementer og gjennomgående bruk av eikespiler til benkeavdekning og veggkledninger. Torget utgjør et urbant innslag i et ellers frodig Hardanger. Vegetasjonen er derfor begrenset til klippet hekk og trerekke langs kaipromenaden.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Odda Bygg og Eiendom KF

Byggeår: 2002-2003

Areal/størrelse: 4.300 m²

Kostnad inkl. MVA: 7 mill. kr

Prosjektansvarlig: Jostein Bjørbekk MNLA

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svein Erik Bergem, Rune Vik, Laila Iren Isene MNLA

Rådgivere/konsulenter: Instanes AS (RIB), VVS-Prosjekt Bergen (RIV), Handegård og Pedersen (RIE)

Anleggsgartner: Braathen & Thorvaldsen AS

Arkitekt: ARCHUS Arkitekter AS v/Ketil Kiran (skisse- og forprosjekt)

Bjørbekk & Lindheim AS

  • odda2
  • odda3

Liknende prosjekter