Teknologibyen Kongsberg vokser og skal fortettes med opptil 3000 byboliger i sentrumskjernen de neste 30 åra.

1) Kompaktbyen Kongsberg 2040 Teknologibyen Kongsberg vokser og skal fortettes med opptil 3000 byboliger i sentrumskjernen de neste 30 åra. Folketallet i bykjernen vil stige fra dagens 1000 til ca. 7000, som tilsvarer omtrent innbyggertallet byen hadde i 1770. Planen er et alternativ til den tradisjonelle, bilbaserte feltutbyggingen i åsene.

2) Badeby ved Numedalslågen Lågen er det logiske og ordnende elementet. En sammenhengende elvepark med promenade og aktiviteter skal forvandle den stille byen om til en aktiv elveby.
3) Fra bymotorvei til miljøgate
Et sammenhengende nytt gatenett introduserer offentlighet. 3000 nye gatetrær skal plantes for å skape et grønt og levende byliv for det 21. århundre.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Kongsberg sentrum

Oppdragsgiver: Kongsberg kommune

Prosjektperiode: 2006-2009

Areal/størrelse: 3000 nye boliger, 11 km nye gater, 170 mål elvepark

Kostnad inkl. MVA: 1,5 milliarder kr.

Landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap AS

Arkitekt: Siv.ark. Per-Olav Hagen, Prinsen arkitektur

Dronninga landskap AS

  • kompaktbyenkongsberg2009-02

Liknende prosjekter