Gerhard Gransvei seniorbo er et boligområde bestående av fem leilighetskompleks med til sammen 36 boenheter. Parkering er løst under boligkomplekset, mens det er opparbeidet hageanlegg med torg, gangveier og beplantning oppå dekket.

Det er valgt gangbaneheller som dekke på torget, og belegningsstein på gangarealene. En renne tar imot overflatevannet og fungerer samtidig som en viktig ledelinje. Rennen og gangveien er lyssatt med pullertbelysning. Planteurner skaper avgrensing og gir området et preg av søreuropeisk landsbyidyll. Torget fungerer som adkomst, møteplass og oppholdsareal for beboerne.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: JM Byggholt AS

Prosjektperiode: 2005-2007

Kostnad inkl. MVA: ca. 2 mill. kr

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Svanur Larusson og John Haavik, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIB Høstmark AS, RIV Robak AS, RIE Handegård & Pedersen AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Wikholm AS

Arkitekt: Arkitektkontoret ABO as

Norconsult Norge AS, Bergen

  • 02 IMG_4652_LITEBILDE
  • 03 IMG_4661_LITEBILDE
  • 04 IMG_4668_LITEBILDE

Liknende prosjekter