Alle menneskapte omgivelser er arkitektur. Dette slår den statlige arkitekturpolitikken «arkitektur.nå» fast. Både overordnede plangrep og detaljer som materialvalg er arkitektur. Det gjør Statens vegvesen til en viktig aktør for å fremme god arkitektur, gjennom eget arbeid og som forbilde for andre utbyggere.

Vegdirektøren besluttet i 2012 en strategi for å fremme god arkitektur. Den konkretiserer hva etaten har ansvar for og hvordan den skal jobbe for å sikre god kvalitet på vegarkitekturen. Arkitekturstrategien skal videreføre Statens vegvesens tradisjonsrike arbeid med god kvalitet og utforming.

Vakre vegers pris 2012 ble tildelt Borgestadalleen i Skien og Bybanen i Bergen.

Fra juryens begrunnelse: «Prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Bybanen har blitt en suksess.»

Les mer på www.vegvesen.no/arkitektur

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bergen sentrum - Nesttun

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bybanekontoret og Hordaland fylkeskommune, Bybane Utbygging

Byggeår: 2010-

Areal/størrelse: 10 km, 15 holdeplasser

Kostnad inkl. MVA: 2,2 milliarder kr.

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen,Asplan Viak AS, Bergen,Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA v/Terje Kalve MNLA, medarbeider Knut Hallgeir Wik MNLA

Prosjektgruppe: Norconsult AS i samarbeid med Asplan Viak, med underkonsulenter Terje Kalve MNLA, Birger Heyerdal, Smidt og Ingebrigtsen, Scandpower og Brekke, Strand Akustikk, Arkitektgruppen CUBUS, Kontrapunkt, Fuggibaggi og T-Michael

Norconsult AS, Bergen

  • bybane bergen 00063669(1)

Liknende prosjekter