Øvre Slottsgate har gått fra å være en slitt bakgate i Kvadraturen til å bli Oslos kanskje hyggeligste gågate.

Gata ble prosjektert og bygget i løpet av 12 måneder. Den 100 år gamle brosteinen av Iddefjordsgranitt som ble funnet under asfalten i gata ble renset og re-satt. 
Linjeføringen fra den opprinnelige gateutfor-mingen ble beholdt og fikk nytt innhold. 

Karakteristisk for utformingen er alternative løsninger for materialbruk, byliv, belysning, møblering og kunst. Kulturhuset «Sentralen», som ligger midt i gata, har deltatt i utformingen av gata med tanke på arrangementer som moteshow og gatefester, samtidig som hverdagen også er ivaretatt. Bymiljøetaten har i samarbeid med Billedhoggerforeningen arrangert en egen konkurranse for kunst, spesielt for Øvre Slottsgate. Vegetasjon, møblering og kunst er plassert i en møbleringssone på østre side, mens gateløpet i midten av gata holdes åpent som gågate, og til bruk for varelevering, utrykningskjøretøy, adkomst og hverdagen i byen. 

Øvre Slottsgate has been transformed from a dark and unfriendly street, earlier used mainly for parking cars, to be an elegant and pedestrian-friendly urban space in the centre of Oslo. The 100 years old paving made of the Norwegian granite from Iddefjorden has been cleaned and brought back to the surface and is used as paving again. The key elements for the street have been making space for pedestrians, art, streetlife and everyday life. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten v/Astrid Flugsrud og Asle Strøm

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 1700 m2

Kostnad inkl. MVA: 13 mill. kr

Prosjektansvarlig: Andreas Nypan MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Andreas Nypan MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Andreas Nypan, Aase Skaug, Svein Skandfer Hanssen, Alf Haukeland, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Pöyry AS (overvann) og Rejlers AS (belysning og elektro), Civil Consulting AS

Entreprenør: Østlandske Vei og Betong AS

Anleggsgartner: Østlandske Vei og Betong AS

Underleverandører: Oslo Bytrær, Bogstad

Kunstner: Wenche Gulbrandsen, Carl Martin Hansen, Mathijs van Geest, Gabriel Johan Kendseth og Gunn Harbitz

Arkitekt: SAAHA arkitekter v/Thor Olav Solbjør MNAL

Samarbeidspartnere: Norsk Billedhoggerforening, Oslo kommune, Kulturetaten

Idé/initiativtaker: Bilfritt Byliv – Byrådsavdelingen

Prosjektgruppe: Asplan Viak, m.fl.

Finansieringskilde/sponsor: Oslo kommune

Annet: Fotograf: Åse Holte, Asplan Viak

Asplan Viak AS, Oslo

  • ØvreS
  • ØvreS3
  • ØvreS2

Liknende prosjekter