Lyngbøtunet bo- og servicesenter disponerer store utearealer som gjennom år med dårlig vedlikehold var blitt uegnet til bruk for beboerne. De ønsket å bygge flere sansehager hvor det var trygt for beboerne å gå ut på egen hånd.

Opprustingen omfatter til sammen fire hager; to skjermede hager med direkte utgang fra avdeling, en avgrenset sansehage for alle beboerne og et åpent fellesareal. Ved å grave ut terrenget ble plassutnyttelsen for de to små hagene bedre, samtidig som lave natursteinsmurer fungerer som opphevede bed.
I den store sansehagen er sentralmotivet et vannanlegg, med dam og bekk. Det har vært et mål å få naturen inn i hagene, hvor lyd og synsinntrykk gjenskaper gode minner. Med dette for øyet er steinmaterialene plukket ut i felleskap av anleggsgartner og landskapsarkitekt.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Bergen

Oppdragsgiver: Bergen kommune, Bergen kommunale bygg

Byggeår: 2008

Prosjektperiode: 2005-2008

Prosjektansvarlig: Norconsult v/Nina Dybwad MNLA

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Bergen

Anleggsgartner: Wikholm as

Norconsult Norge AS, Bergen

  • Foto 1
  • Foto 2_1
  • Foto 3_1

Liknende prosjekter