Etter initiativ fra Kjelsås langrenn engasjerte Oslo kommune Grindaker og Multiconsult til å utar­beide reguleringsplan med konsekvens­utredning for Linderudkollen skisenter.

Eksisterende hoppbakker og serveringsstue ble en del av reguleringen. I samarbeid med Kjelsås langrenn ble det utarbeidet forslag til løypetraseer og utforming av skistadion. I tillegg ble det laget forslag til utvidet parkering, skibru og skileik. Etter godkjent reguleringsplan ble Grindaker engasjert av Bymiljøetaten til å utarbeide anbuds­grunnlag for bygging av nye løypetraseer, skistadion, anlegg for snøproduksjon, belysning, skibru og arrangementsbygg. Grindaker har hatt prosjekteringsledelse, vært ansvarlig søker og prosjektert alle terrengarbeider og bidratt i byggeoppfølging.

Anlegget består av 5 km løyper fordelt på tre sløyfer som kan kobles sammen til ulike rennlengder og hvor begge fartsretninger stort sett går parallelt. For én fartsretning er løypebredden 6 meter og for toveis 9 meter, hvorav 3 meter er bygd som gruset vei. Alle løyper og stadion har belysning med LED-armaturer. Det er etablert et distribuert anlegg for snøproduksjon, som dekker både stadion og alle skiløyper. Vannet hentes fra to nærliggende tjern og pumpes ut til 21 hydranter, hvor viftekanoner kobles på og produserer snø for utlegging.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Bymiljøetaten

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2008-2016

Areal/størrelse: Ca. 20 daa (opparbeidet areal)

Kostnad inkl. MVA: Ca. 25 mill. kr (eks. arrangementshus)

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Erichsen & Horgen AS, Ingeniør Per Rasmussen AS

Arkitekt: Strand/Løken arkitekter AS (SLAD)

Samarbeidspartnere: Multiconsult (reguleringsplan)

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Linderudkollen-2_Damian Heinisch
  • Linderudkollen-3_Damian Heinisch

Liknende prosjekter