Fra høsten 2014 er deler av Sogn videregående skole gjenåpnet som midlertidig skole for elevene fra Berg og Fagerborg videregående skoler. Den nye skolen kalles Blindern, og er tilrettelagt for 800 elever.

Blindern videregående skole er en «skole i skolen». Gjennom spreke farger og grønne øyer har skolegården fått en ny identitet som gjør at elevene kan føle tilhørighet til sin skole. Variert materialbruk, farger og vegetasjon tilfører det ellers grå bygningsmiljøet variasjon og nye kvaliteter.

Bevisst bruk av vegetasjon og romdannende elementer skaper små steder innenfor det store skolegårdsrommet, og tilfører en intim og menneskelig skala.

Opphøyde kanter har sittehøyde, og gir et stort utvalg av samlingsplasser og vrimlesteder. Det er lagt vekt på enkle og rimelige virkemidler som tåler hard bruk og har lavt vedlikeholdsnivå. De grønne øyene kledd med kunstgress og asfaltmaling i spreke farger, brukt som dekor og løpebaner,
gir utegulvet et lekent preg.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 6500 m2

Kostnad inkl. MVA: 6. mill. kr.

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona Kittelsen Røberg MNLA, Kamil Jerzyk

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Arkitekt: Planforum Arkitekter AS

LANDSKAPERIET AS

  • Blindern vgs
  • Blindern vgs3
  • Blindern vgs4
  • Blindern vgs5

Liknende prosjekter