Oslo Havn har bedt om ideer til gjenbruk av steinmassene fra utbyggingen av Follobanen. Link Landskap har valgt en landskapsøkologisk tilnærming til oppgaven. Målet er å reetablere et velfungerende øylandskap i fjorden. Ved å bygge opp en variert topografi både over og under vann, oppstår ulike mikroklimatiske forhold. Sprengstein danner kunstige rev, og finere steinmasser fører til rik plantevekst på land.

Urban utbygging i Oslofjorden har bidratt til at velfungerende artssamfunn har forsvunnet fra skjærgården. Flere av artssamfunnene har viktige egenskaper som bidrar til å rense luft, jord og vann.

Registeringer ved Lindøya viser forekomster av norsk flatøsters (Ostrea edulis). Skjellene ernærer seg på planteplankton og dødt organisk materiale. Hvert enkelt østersskjell renser opptil 200 liter vann hver dag. En styrking i bestanden vil dermed bidra til å forbedre vannkvaliteten i Oslofjorden.

Ved etablering av edelløvskoger vil man raskt oppnå en frodighet og stor bladmasse som vil friske opp luften, tilføre fuktighet og kjøle ned på varme dager. Edelløvskogen gir tilholdssted for insekter, fugler og dyr, samtidig som løvverket vil produsere et næringsrikt jordsmonn. Øylandet formes for å sikre framkommelighet for alle. Marine kolonihager og sjøbad med sauna sikrer helårsbruk for mange og ulike brukere.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Nesodden, Akershus

Oppdragsgiver: Oslo Havn KF

Byggeår: Idéprosjekt

Prosjektperiode: 2012

Areal/størrelse: 200 000 m2

Prosjektansvarlig: Oslo Havn KF

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): LINK Landskap v/ Marius Berg Bostadløkken og Erle Stenberg, begge MNLA

Samarbeidspartnere: MIR

Idé/initiativtaker: Oslo Havn KF

Annet: Idékonkurranse, 2012

LINK arkitektur AS Landskap

Liknende prosjekter