Forprosjektet utreder alternativer for oppgradering av et planområde som omfatter Stortorvet, Grensen, C.J. Hambros plass og omkringliggende gater. Tilrettelegging av området for kollektivtrafikk og fotgjengere er prioritert.

I forprosjektet vurderes ulike lokaliseringsalternativer for høystandard holdeplasser. Byggeplan for oppgradering av trikketrasé og fortausarealer for Grensen mellom Møllergata og Pilestredet tar utgangspunkt i anbefalinger fra forprosjektet. Etter ombygging vil linjeføring for trikk være optimalisert, fortauene vil ha granittdekke, og området vil fremstå som ryddig og lettlest. Universell utforming og kvalitet med hensyn til materialbruk er vektlagt i prosjektet.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten

Byggeår: Ikke bygget (2009)

Prosjektperiode: Forprosjekt 2007/2008, byggeplan 2009

Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS v/Dag Løvhaug og Per Thomas Ørjavik

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sweco Norge AS v/Kristin Aarskog MNLA, Guro Emilie Næss MNLA, Synnva Ullensvang og Oddrun Helen Hagen (fysisk planlegger)

Samarbeidspartnere: Dronninga landskap AS

Prosjektgruppe: Samferdselsetaten, Oslo Sporvognsdrift AS, Kollektivtransportproduksjon AS, Ruter AS, Plan- og bygningsetaten

Prosjekttype: Utredning

Sweco Norge AS, Oslo

  • byromgrensenstortorvet2009-02
  • byromgrensenstortorvet2009-03
  • byromgrensenstortorvet2009-04

Liknende prosjekter