Jeløy kirke er tegnet av arkitektene Eva og Bernt Mejlænder og ble innviet i 1975.

Altertavlen er et glassmaleri laget av kunstneren Victor Sparre, og regnes for å være et av Sparres vakreste og viktigste verker. Kirkens inngangsparti hadde stort behov for opprustning. Klokketårnet matte også skiftes ut. Det var en viktig premiss for prosjekteringen at det nye som ble tilført, bygger opp under kirkens særegne arkitektur. 

 

Den nye forplassen ivaretar universell utforming og fungerer som en samlingsplass utenfor kirken. Gangstien opp mot kirken har varierende bredde og med det oppstår ulike rom. Kirkegjengerne kan stoppe opp på «kirke-bakken» uten at flyten i gangtrafikken ut av kirken stopper opp. Bredden både på trapp og gangsti inn mot kirkerommet er bredest nederst, for å gi et inviterende visuelt uttrykk. Inngangen til arbeidsdelen av kirken er nedtonet i størrelse og form, for å lette lesbarheten av forplassen. Takket være at det ble tatt gode hensyn i byggeperioden, er de velvoksne trærne i forkant av kirken i god behold. 

 

Jeløy Church was inaugurated in 1975. The church has an altarpiece in the form of a stained-glass painting made by Victor Sparre. The altarpiece is one of Sparre’s most beautiful and important works. The entrance of the church was in strong need of restoration. The clock tower also had to be replaced. It has been an important premise to adapt with the church’s distinctive architecture. Existing, well-grown trees in front of the church were preserved.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Moss kommune, Viken

Oppdragsgiver: Menighetsrådet for Jeløy kirke v/Jon Erik Haave

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015

Areal/størrelse: 800 m2

Landskapsarkitekt: In Situ AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Maria Thøgersen Eide MNLA

Arkitekt: Arkitekturverket AS (nytt klokketårn)

Annet: Fotograf: Børge Oppegård

In Situ AS

  • Jeløy kirke 1
  • Jeløy kirke plantegning_

Liknende prosjekter