Reguleringsplanen for Evjudalen skal sikre grøntområder for befolkningen i Bø kommune. En grønn lunge vil ligge nær sentrum og knytte sammen viktige funksjoner i Bø, som Høgskolen i Telemark, Gullbring kulturanlegg og Bø sentrum.

Illustrasjonsplanen synliggjør tilrettelegging for turveger, lekeplasser, utescene og bålplasser. Samtidig skal viktige naturkvaliteter som gråor –heggeskog bevares. Elveløpet skal utvikles og vannet renses gjennom tilrettelegging av fangdammer. Fangdammene kan utvikles til miljøskapende og estetiske elementer i grøntområdet. Planprosessen har engasjert mange i nærmiljøet.?

Prosjektfakta

Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Beliggenhet: Bø kommune i Telemark

Oppdragsgiver: Bø kommune

Byggeår: Plan vedtatt i 2011

Prosjektperiode: 2010 - 2011

Areal/størrelse: 92 daa

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/Mette Gundersen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS v/Mette Gundersen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS - geoteknikk og Bø kommune - fangdammer

Samarbeidspartnere: Bø kommune

Idé/initiativtaker: Bø kommune

Prosjektgruppe: Inger Synnøve Kolsrud og Kjersti Dølplass (begge MNLA), Rune Solvang (naturforvalter), Hanne Lønmo (dak), alle Asplan Viak AS. Kristin Karlbom Dahle, Bø kommune

Asplan Viak AS, Skien

  • REG_EVJUDALEN

Liknende prosjekter