På Vestsida i Porsgrunn er det bygget et nytt, bynært sykehjem med 64 beboerrom og dag-avdeling.

Uteområdet er tydelig delt opp i en rolig og skjermet hageside med sansehage med grønne forbindelser til omkringliggende turveinett og en adkomstsone med en romslig, solfylt forplass, samt plass til parkering og logistikk. 

Det er lagt stor vekt på frodighet, varierte sanseopplevelser, tilrettelegging for trening/aktivitet og vandreruter med ulike vanskelighetsgrader. En del av kunstprosjektet har fått plass ute og det har derfor vært tett samarbeid mellom landskapsarkitekt og kunstnere. Det er utstrakt bruk av stauder i anlegget og dette gir en fin intimitet og hjemlig følelse. Forplassen ved hovedinngangen er utformet slik at den primært er et hyggelig område for opphold og gangtrafikk. Sone for parkering og varelevering er myket opp med plantefelt og trær. 

Sykehjemmet er prosjektert i brukerorientert samspillsentreprise mellom Porsgrunn kommune, Kruse Smith og et tverrfaglig team fra Asplan Viak. Prosjekteringsgruppen har jobbet tett sammen fra konseptutvikling til ferdig bygd anlegg. 

 

Vestsiden nursing home for elderly people is a new building set close to Porsgrunn city centre. The area is defined into two zones: The garden side is a lush, tranquil area with pathways, seating areas, outdoor exercise, and a wide range of flowering plants. The access side offers a carpark and a sunny, welcoming little square in front of the entrance. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark

Oppdragsgiver: Porsgrunn kommune

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: Ca. 10 daa

Prosjektansvarlig: Gunnvor Svartdal, Porsgrunn kommune

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg

Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak v/ Inger Synnøve Elsness og Anne Kari Hetterud, begge MNLA

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Telemark Park og Hageanlegg AS

Kunstner: Tuva og Stine Gonsholt

Arkitekt: Asplan Viak AS

Samarbeidspartnere: Kruse Smith AS

Annet: Fotograf: Dag Jenssen

Asplan Viak AS, Tønsberg

  • Vestsiden sykehjem 2
  • Vestsiden sykehjem3
  • Vestsiden sykehjem 4b

Liknende prosjekter