Thorbjørn Egners plass ligger i tilknytning til Kampen kirke i bydel gamle Oslo. Plassen ligger i et historisk arbeidermiljø, og er oppkalt etter den kjente forfatteren som vokste opp her.

Lenge fungerte området foran kirken som både kirkeplass, torg og veikryss. Som følge av et lokalt initiativ og engasjement ble det fremmet et ønske om å gjøre plassen buss- og bilfri, for å skape et trygt og attraktivt rom foran Kampen kirke.

Utgangspunktet for transformasjonen av Thorbjørn Egners plass var et fem-armet veikryss hvor Kampen Kirke var et sentralt motiv. I utformingen av plassen var det viktig å skape gode oppholdssoner for barn og vokse, samtidig som Kirken som motiv og funksjon ble godt ivaretatt. To trelunder på hver sin side av kirken danner et åpent og fleksibelt plassrom, samtidig legger de til rette for ulike oppholdssoner for besøkende. Mellom trærne er det plassert variert møblement, lekeinstallasjoner og en kunstinstallasjon. Både belysning og plassering av trær er virkemidler som framhever kirken og aksen den ligger i. Totalt er det etablert 12 trær i nedsenkede grusfelt. Under trærne er det etablert vekstkassetter som også fungerer som fordrøyningsmagasiner. Dette har vært et viktig tiltak for god overvannshåndtering på stedet, og for å begrense avrenning til øvrige gateløp. 

Kunsten som vil være med å sette sitt preg på plassen er anskaffet etter en minikonkurranse for inviterte kunstnere. Kampen sin historie med Thorbjørn Egners forfatterskap vektlegges i utformingen av kunstverket. I den ene trelunden vil en skulptur utformet av Christine Aspelund komme på plass i løpet av 2022. Gjennom de ulike prosjektfasene har det vært fokus på god dialog og riktig informasjon til Kampen sine beboere når det gjelder alt fra omlegging av busstrasé til utforming av plassen. Grindaker sine oppgaver i prosjektet har vært å utarbeide forprosjekt og byggeplan, foruten koordinerende oppgaver med Byantikvaren og kunstutvalget.

---
Thorbjørn Egner's plaza sits adjacent to Kampen church in bydel Gamle Oslo. The plaza is located in a historic working-class neighbourhood. Formerly, the area in front of the building functioned as a church square, plaza and intersection but over time evolved into a complex car-oriented junction. This project is a result of local initiative and commitment to create a safe, attractive, vehicle free gathering space in front of Kampen Church.

With Kampen Church as the central motif of the design, a sunken, gravel tree grove was placed on each side of the chapel creating an open, flexible space in front of the building. The tree groves and central plaza offer a dynamic square for the neighborhood to gather and meet. The plaza features furniture for sitting, installations for playing, as well a sculpture designed by Christine Aspelund which will be in place in 2022.

"Dette er byutvikling på nærmiljøets premisser", skriver Gaute Brochmann i «Kampen og tilværelsen»  omtale av Thorbjørn Egners plass i Morgenbladet 31. mars 2023 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: Ca. 1500 m2 utomhus

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Kulturbyrået Mesen, ViaNova AS, ElectroNova AS

Entreprenør: Mesta AS

Kunstner: Christine Aspelund

Idé/initiativtaker: Kampen Vel

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • Thorbjørn-Egners-Plass_Damian-Heinisch_01
  • Thorbjørn-Egners-Plass_Damian-Heinisch_04
  • Thorbjørn-Egners-Plass_Damian-Heinisch_06
  • Thorbjørn-Egners-Plass_Damian-Heinisch_07
  • L-20085-landskapsplan-A3-rotert

Liknende prosjekter