Torget er den første brikken i en visjonær helhetsplan for ny steds- og sentrumsutvikling i Spikkestad, sentralt plassert ved endestasjonen til NSBs «Linje 1 Spikkestad».

Torget er bygd over det gamle sporområdet, ved den gamle stasjonsbygningen. I vestenden av torget er en ny kulturkirke under oppføring. Med torget på plass er det klart for videre utbygging av næring og boliger. Torget har tre soner. Festplassen har rom for store arrangementer. Her er scene med gobo stjernebelysning kveldstid og vannsprut som gir lek og moro for barn på varme sommerdager. Bytorget har plass til markedsboder og fine sitteplasser med utsikt til vannspeilet med sildrende vann. Regnbed med frodig vegetasjon avgrenser torget og ivaretar overvannshåndteringen. Kulturkirkebakken ferdigstilles i 2018. Her skal vegetasjonen trekkes lenger inn på torget for å skape skjermede utearealer nær Kulturkirken. 

Utforming og materialbruk er inspirert av tidligere teglverksdrift i området. Rød marktegl danner en bred rød løper over torget frem til kirken. Tegldekket innrammes av en «blondekant» av lyse granittheller. I fontenen, og i omrammingen av scenen, er det benyttet lokal rød Røyken granitt. 

Spikkestad railway station is in the end of NSB line, L1. As a result of the shortened track, the community has seized the moment to transform the old station area into a most appreciated urban space. This constitutes the first step in a visionary plan for residential and commercial development. The design involves use of materials with local historical connection. 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Røyken, Buskerud

Oppdragsgiver: Røyken kommune og Røyken Eiendom AS

Byggeår: Fase 1: ferdigstilt høsten 2016

Prosjektperiode: 2013–2018

Areal/størrelse: Ca. 6,3 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 16 mill. kr inkl. fase 2

Prosjektansvarlig: Landskaperiet AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marianne Thomassen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kamil Jerzyk, Christina Krohn Skjæveland og Mona Kittelsen Røberg alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS

Entreprenør: Steen & Lund AS

Underleverandører: Fontene-Teknikk AS 

Arkitekt: Rodeo arkitekter AS

Annet: Fotograf: Adam Stirling

LANDSKAPERIET AS

  • 03_Ny-situasjon-spikkestad
  • 05_regnbed-og-blondekant-Spikkestad
  • 04_Materialpalett-spikkestad

Liknende prosjekter