Skolen er en kristelig friskole for 1. – 10. trinn og har plass til ca 360 elever, samt 50 ansatte.

Bygningskroppene er delt opp i fire paviljonger utformet som tradisjonelle hus med asymmetriske saltak og fasader i massivtre. Friarealene med oppholds- og lekeplasser er plassert på den rolige og skjermede vestsiden. Lekeplassområdet er et stort og sammenhengende grøntområde. Skolegården er delt opp i tre soner; nærmest bygget er den mest urbane delen, med et belegg med definerte lekesoner og aktiviteter. Midt i området er et amfi med lekemuligheter og sitteplass for utendørs undervisning, samtidig som det gir adkomst til skolens 3. etasje, for de eldste elevene. Lengst mot nord er en terrengstøttemur som skiller skolens 1. og 2. etasje. Denne blir utnyttet som aktivitetsskråning, med både klatre- og sittemuligheter. Langs skråningen løper en gangvei som forbinder KF skolen og Solborg Folkehøgskole. Under høyspentledningen er det ikke tillatt å legge til rette for varig opphold og lek. Her er det derfor prosjektert et forsenket naturområde, med fukttålende og krattlignende beplantning. Dette fungerer som et fordrøyningsområde for lokal overvannshåndtering. 

Vannrette gangstier på tvers får karakter som lave bruer, som skjærer seg gjennom våtområdet. I perioder med kraftig regn og flom vil det samle seg pytter med vann her. Bunnen består av elvesingel, gressbakke og kraftige busker, blandet med større buldrestein. Lengst mot vest er en aktivitetslekeplass for de større barna, med grønnere og mer naturpreget karakter. Her er lave, myke bakker med trær, i tillegg til asfalterte områder. Skjermet av gresskledte bakker ligger parkour-lekeplassen med stedsbygde klatregrep og murer. Dette er en aktiv buldreplass både i og utenfor skoletiden. Mot nord ligger en gressplen og en lav jordformasjon som skaper en naturlig solvendt skråning. De støpte terrengtrinnene kan brukes både løpende, sittende og liggende. Det er flere uværsskur på uteområdet, bygd av restmaterialer fra skolebygningen.  

---
The school’s outdoor spaces are located on the west side of the school building, organized into three distinct zones. The one closest to the building is the most urban, with well-defined play areas and a large amphitheater for sitting, playing, or even teaching. The central zone, unfit for play due to an overhead powerline, is utilized for stormwater management. The area has been sunken and made permeable, so in the event of heavy rain small bodies of water will form around the grasses, bushes, and boulders. Furthest from the school building, is an area set aside for the older students. Grassy hills and trees surround areas for sports and other activities, including parkour and climbing. In the northern part, a large green field lends itself to a variety of uses, and a small sunny slope inset with concrete slabs provide opportunity for sitting, running, or lazing about. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Backe Rogaland AS/Kristen Friskole

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2021

Areal/størrelse: 8 daa, BRA bygg 4800 m2

Kostnad inkl. MVA: 126 mill. kr

Prosjektansvarlig: LINK Arkitektur AS

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jesper Buhl Rasmussen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jesper Buhl Rasmussen MNLA

Entreprenør: Backe Rogaland AS

Anleggsgartner: Stangeland Maskin

Arkitekt: LINK Arkitektur AS

Priser i konkurranser: Årets skolebygg Nohrcon 2022

LINK arkitektur AS Landskap, Stavanger

  • _A7R5816_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • _A7R5831_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
  • _A7R5911_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

Liknende prosjekter