Oppgraderingen av Sørli lekepark er en del av «Områdeløft Tøyen» og bydel Gamle Oslos arbeid, som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt og inkluderende sted, med en aktiv befolkning.

Før oppgraderingen framsto lekeparken som en gjengrodd park med dårlig belysning, slitte overflater og forsøpling. Brukerne følte seg ikke trygge i uterommet, og parken var ikke den møteplassen Tøyens befolkning ønsket seg og trengte. 

Oppgraderingen og planleggingen av Sørli lekepark har skjedd i tett dialog med beboerne på Tøyen og brukerne av parken. Målet har vært å lage en mangfoldig lekepark med egen identitet, gjennom fokus på sammenhengende ganglinjer, sikkerhet og oversikt for brukerne, varierte lek- og oppholdssoner, god belysning og å forsterke eksisterende beplantning.

Selv om fokus er på lek og aktivitet, skal parken være en møteplass for barn og voksne i alle aldre. Med det lange og store engasjementet fra Tøyen-beboerne – helt fra starten av prosjektet i 2015 og fram til åpningen i 2018 – har man lagt grunnlag for eierskap og ansvar for å bevare parken som et trygt og mangfoldig sted å være, fri for søppel og hærverk.

English summary
The local authorities planned to make Tøyen a safe and inclusive neighbourhood, based on the needs of a highly involved and engaged local community.

Prior to this process, the playpark was a ferocious park with poor lighting, worn surfaces and a poorly developed playground. Users did not feel safe and the park did not accommodate for the needs of the neighbourhood.  During the design process the community’s involvement indicated that the park should be a place for people in ages to enjoy, well lit and with several different activities and places to hang and meet.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tøyen, Oslo

Oppdragsgiver: Bydel Gamle Oslo v/Berit Tønder Utvik

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 2400 m²

Kostnad inkl. MVA: 7,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: For oppdragsgiver: Berit Tønder Utvik, Bydel Gamle Oslo

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ole Rydningen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ashley Conn MNLA, Henning Lindgren Jensen, Ole Rydningen og Marius Skogvang

Rådgivere/konsulenter: Pöyry Norway AS (RIVA) og ECT (RIE)

Entreprenør: AGRO Anlegg AS

Annet: Foto: Adam Stirling

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • Sørli_Lekepark_2-kopi
  • Sørli_Lekepark_3-kopi

Liknende prosjekter