Nye Flekkefjord bybru erstatter en eldre bro fra femtitallet.

Brokarene er forblendet med granitt-elementer som er prosjektert i 3D. Det er tilrette-lagt for å kunne oppholde seg, samt gå under broa, langs kaia. Et steinamfi er knyttet opp mot brokaret og kaia, noe som er med på å invitere til opphold langs sjøen. Videre langsmed kaia er det reetablert flere parkeringsplasser.  

I forbindelse med byggingen av den nye broa er også den gamle Apotektergårdens hage istandsatt. Arbeidet med hageplanen er gjort i samråd med antikvar. Den reetablerte hagen ligger tett opp mot bybroa.  

The new bridge connects the town of Flekkefjord. In connection with the bridgehead a new public space has been created for pedestrians, with seating areas and walkway along the waterfront. An old garden next to the old pharmacy has been reconstructed.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Flekkefjord, Agder

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Prosjektansvarlig: Marie Broo

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Even Bakken

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Skanska

Arkitekt: Birger Heyerdahl MNAL

Annet: Fotograf: Statens vegvesen, Region sør

Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Liknende prosjekter